Reference

Úvod Reference

geodet_symbol_poláček_gki

 

 

S více jak 22 lety zkušeností v tomto oboru jsme nasbírali mnoho kladných referencí na naší práci nejen v státním sektoru, ale také soukromém. Zde je několik příkladů naší práce. 

 

Státní sektor

Magistrát hlavního města Prahy

 • Skenování soch na Karlově mostě - Zajištění detailního zaměření soch pro potřeby restaurátorských prací.
 • Výstavba nové Ústřední ČOV - Vytyčení prostorové polohy stavby.
 • Zaměření polohopisného a výškopisného podkladu pro projektové práce
  • Trojská lávka
  • lávka Hol-Ka
  • Dvorecký most

Obec Šestajovice a MČ Praha - Koloděje

 • GP pro výkupy pozemků.
 • Geodetický servis v investiční výstavbě.

Soukromý sektor

 • Rekonstrukce v areálu Pražského hradu, včetně Lumbeho vily, Nejvyššího purkrabství a Jižních zahrad, poskytnutý geodetický servis pro SP s.r.o.
 • Geodetický servis při výstavbě čerpacích stanic OMV ČR s.r.o.
 • Zaměření podlahových ploch prodejen společnosti OBI
 • Obnova vodovodních řadů v Praze pro společnost ČKV PRAHA s.r.o. a D&Z s.r.o. 
 • Vytyčování staveb vodovodů a kanalizací, včetně zajištění věcných břemen pro PVS a. s.
 • Kompletní geodetický servis při realizaci staveb technické vybavenosti a infrastruktury pro CETUS PLUS a.s. a KSF s.r.o. 


Vyhotovování GP pro soukromé osoby, převážně pro kolaudace rodinných domů a pro věcná břemena (přípojky inženýrských sítí, právo chůze a jízdy).