Inženýrská geodézie

Úvod SlužbyInženýrská geodézie

gki_popis_fotka_poláček

 

  • Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí.
  • Zaměření skutečného stavu budovy ( pro účel dodatečné kolaudace nebo rekonstrukce)
  • Zaměření staveb ke kolaudaci (RD, garáž, obchodní objekty apod.)
  • Vytyčení prostorové polohy stavby a výkon funkce odpovědného geodeta v průběhu výstavby
  • Polohopisné a výškopisné plány jako podklady pro projekt inženýrských sítí nebo stavebních objektů