Katastr nemovitostí

Úvod SlužbyKatastr nemovitostí


gki_popis_fotka_poláček_geodet

 

 

 

Zhotovení geometrického plánu (GP) pro:

  • Rozdělení pozemku včetně přípravy dokumentace pro Souhlas s dělením pozemku (nutný pro následný zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí)
  • Vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu (přístavba)
  • Grafické vyjádření práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného, tzv. věcné břemeno (většinou na přípojky inž.sítí, resp. pro zřízení práva chůze a jízdy)